Pregled cjelokupne ponude mikroskopa, stereo lupa, inverzinih mikroskopa i opreme možete vidjeti na našim specijaliziranim stranicama Lapis Lab (lab.lapis-plus.com)